Facebook a AdWords reklama – praktické daňové a finanční dopady

Facebook a AdWords reklama – praktické daňové a finanční dopady

V digitálním světě, ve světě informací a technologií, představují sociální sítě a vyhledavače jedny
ze zásadních nástrojů pro marketing a komunikaci
se zákazníkem. Není tedy divu, že po placené reklamě a službách odborníků sahá stále větší počet podnikatelů ochotných za reklamu draze zaplatit. Problém je, že zaplatí nejen kredit na vlastní reklamu a práci odborníka. Ale musí také odvádět DPH jako identifikovaná osoba k dani. Že nejste plátci? Že jste nepřesáhli obrat 1 milion korun? To vůbec nevadí.

Kdo odvádí DPH z on-line reklamy?

Společnost Facebook i Google jsou osoby neusazené v tuzemsku a reklama, kterou si u nich zaplatíte, je plněním přijatým ze zahraničí. Je-li společností neusazenou v tuzemsku poskytována elektronická služba (např. online reklama), pak musí její příjemci – osoby povinné k dani (tzn. osoby podnikající) – uhradit DPH z této služby v tuzemsku. Pokud ještě nejsou registrováni jako plátci DPH, jsou povinni se registrovat z důvodu přijetí této služby jako tzv. identifikovaná osoba.

Nerozumíte ani slovo? Pojďme si lidskou řečí shrnout situaci, kdy jste povinni stát se identifikovanou osobou a zaplatit DPH:

 • Jste podnikatel nebo provozujete jinou formu výdělečné činnosti (máte IČ)
 • Reklamu využíváte k výdělečné činnosti v ČR a uplatňujete ji jako náklad (to, že náklad neuplatníte, vás povinnosti nezbaví)
 • Reklamu poskytuje firma, která nemá sídlo ani pobočku v ČR (Facebook a Google sídlí v Irsku)

Registrace identifikované osoby

Registrace probíhá na jednotném registračním formuláři. Provádí se ve stejných termínech jako registrace plátce DPH, tj. do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k plnění. V dubnu si zaplatíte reklamu. V květnu dostanete od společnosti Facebook/Google vyúčtovací fakturu. Do 15. května jste povinni se zaregistrovat jako identifikovaná osoba. K registraci je nutné přiložit příslušnou fakturu. První, která zapříčinila registraci. Samotná registrace je zpravidla vyřízena zhruba do týdne, zejména v Praze, a to i přes to, že na vyjádření má finanční úřad 30 dní. Výjimečně si finanční úřad vyžádá ještě další dokumenty prokazující vznik povinnosti registrovat se jako identifikovaná osoba. Identifikovaná osoba dostane přiděleno DIČ, pod kterým daň odvádí.

Daňové přiznání k DPH

Daňové přiznání je třeba podat vždy do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo plnění. Protože společnosti Google a Facebook jsou zahraniční subjekty, plnění je zapsáno na řádku
5 daňového přiznání. DPH jako takové musíme vyměřit sami v příslušné sazbě 21%. Identifikované osoby uvádí právě jen toto přeshraniční plnění. Není možné si uplatnit DPH na vstupu tak, jak to provádí plátci DPH. Stejně tak se neuvádí DPH z tuzemských plnění.

Identifikované osoby podávají daňové přiznání pouze v případě, že dojde k plnění. V měsících, kdy reklamu (či jinou službu ze zahraničí) nezakoupí, nulové daňové přiznání nepodávají.

Kolik tedy skutečně stojí reklama

Pokud plánujete investovat do reklam na Facebooku nebo Googlu prostřednictvím služby AdWords, propočítejte řádně všechny položky:

 • Kredit na reklamu – základní položka, kterou zřejmě začnete. Chcete dát řekněme 10.000,- Kč na Facebook reklamu na nový produkt.
 • DPH 21% z hodnoty kreditu na reklamu – reklama je plněním přijatým z jiného členského státu. Počítejte tedy navíc 2.100,- Kč (21% z hodnoty kreditu) na DPH
 • Služby účetní společnosti – pokud si účetní a daňové záležitosti spravujete sami, je vše v pořádku. Pokud ne, je třeba počítat s tím, že vám vaše účetní zdraží měsíční služby. Zpracování přiznání k DPH se zpravidla pohybuje kolem 500,- Kč / měsíc paušálně a s touto částkou počítejte ať už vedete daňovou evidenci, účetnictví, nebo jen evidenci příjmů.

Celkové náklady na zakoupení kreditu pro reklamu se z 10.000,- Kč rázem vyšplhá na 12.600,- Kč. A to není vše. Reklama bude mít mnohanásobně větší úspěch v případě, že její zadávání svěříte odborníkovi. Potřebujete reklamní či marketingovou agenturu nebo freelancera, který se vám o vaši reklamu bude starat. I v jeho případě (zejména jde-li o agenturu) si ověřte, zda komunikované ceny obsahují DPH. Ale to jistě znáte… Přidejte případně práci grafika, textaře a fotografa.

Nezaregistrovali jste se včas? Nevadí!

Z praxe mohu říci, že jsem se nesetkala s jakoukoliv sankcí ze strany finančního úřadu vůči podnikatelům, kteří řeší DPH z přijatých služeb zpětně. Ať již šlo o AirBnb (článek ZDE), nebo o reklamní kampaň na Googl AdWords, finanční úřad v krátké lhůtě žádosti vyhověl. Zpětně tedy podnikající osobu registroval a pokud bylo v přiměřené lhůtě DPH skutečně odvedeno, neuplatnil ani úroky z prodlení ani pokuty za pozdní registraci a podání. Obecně lze tedy říci, že není důvod se obávat, že na sebe subjekt „upozorní“ nežádoucím způsobem. Naopak – pakliže vše napravíte dříve, než jste k tomu vyzváni finančním úřadem, nehrozí ze strany správce daně žádné sankce.

Finanční rizika spojená s on-line reklamou

Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že kvalitní reklama není levnou záležitostí a nese s sebou navíc také administrativní zátěž ve formě identifikované osoby k DPH. To máme stranu nákladů. A teď se pojďme podívat na to, kdy a zda se vůbec taková reklama vyplatí.

Nejsem marketingový odborník, a doporučuji nepouštět se do záludností on-line marketingu na vlastní pěst. Webové stránky, grafika, reklamy… nene. „Drž se, ševče, svého kopyta“, říkávala moje babička. Neumím tedy poradit s tím, jak reklamu nastavit k lepším výkonům. Uvedené příklady jsou z praxe ekonomického poradenství.

Negativní finanční dopady:

 • Náklady na reklamu jsou vyšší, než maximální přínos projektu.
  Pořádáte školení. Vše si spočítáte a prvotní kalkulace slibuje hrubý zisk 500,- Kč na jednoho účastníka. Kapacita je 20 osob a nelze ji rozšířit. Hrubý zisk ze školení při 20 osobách je 10.000,- Kč. Za jedno odpoledne super, říkáte si. Ale jak školení naplnit? Reklama může váš problém vyřešit, ale pokud bude reklama vyžadovat kredit 3.000,- Kč, DPH je 630,- Kč, práce odborníka (řekněme 2 hodiny) dalších 1.000,- Kč a zpracování přiznání k DPH 500,- Kč. Váš hrubý zisk se sníží při maximálním využití kapacity na 4.870,- Kč. Při zdanění 15% čistý zisk okolo 4.140,- Kč. Nevhodně zvolená reklama může výrazně snížit ziskovost. Porovnávejte vynaložené náklady s možným přínosem.
 • Návratnost příjmů má výrazně delší obrátku.
  Tento bod souvisí se sledováním cashflow ve vaší firmě. Nebo lidsky – s tím, abyste měli dost peněz „na chleba“, než vám odběratel uhradí faktury. Při plánování investic do reklamy počítejte s časovou prodlevou. Nějakou dobu trvá, než kampaň vyladíte, než se klienti ozvou, než s nimi navážete kontakt, než zpracujete zakázku, než oni uhradí. Pokud jsou vaše služby dlouhodobého charakteru (samozřejmě to neplatí třeba pro e-shop, který funguje na obrátkovém zboží), počítejte s touto prodlevou. Kampaň se může vyplatit z dlouhodobého hlediska, ale složenky rok nepočkají. Uvažujte o reklamě jako o jakékoliv jiné investici.
 • Čas jsou vaše peníze.
  Ačkoliv si to průměrný podnikatel či OSVČ nemyslí, každý člověk má jen omezenou kapacitu. Krátkodobě ji můžete zvednout, spát trochu méně, obětovat pár víkendů. Ale v dlouhodobém měřítku se u většiny lidí (ehm… podnikatelů) budeme pohybovat kolem 8-10 hodin denně v pracovních dnech.

  Pakliže vytížení ve vaší firmě hraničí s maximální využitelností pracovního fondu, není dobré zvyšovat počet klientů/zakázek. Reklama a noví zákazníci vám pravděpodobně zvýší spíš stress, chybovost a počet reklamací, než zisk. Místo zvýšení nákladů na reklamu, která sice přitáhne klienty, ale ne zisk, protože klienty nestihnete „odbavit“, uvažujte o jiném nástroji pro optimalizaci zisků.

On-line reklama – shrnutí

 • S on-line marketingem provozovaným na sociální síti Facebook nebo přes službu AdWords společnosti Google vám vzniká povinnost stát se identifikovanou osobou. Tato skutečnost znamená zvýšení nákladů o 21% DPH, které odvedete z hodnoty služby, a případně o náklady na účetní služby.
 • Reklama není vždy automaticky finančně výnosným rozhodnutím.
 • Konzultujte reklamu s odborníky.

Líbí se vám naše články? Sledujte nás na našem InstagramuFacebooku nebo LinkedIn.
Chcete se zeptat? Napište nám přes kontaktní formulář, nebo položte svůj dotaz do naší poradny pro podnikatele.

Přečtěte si také

Jak probíhá konzultace s Ivou?

Jak probíhá konzultace s Ivou?

Konzultace zdarma, kterou nabízíme na našem webu, v minulosti pomohla desítkám malých a začínajících podnikatelů. Většina z nich končila náš rozhovor poděkováním…

Vývoj datové kontroly aneb o „bonzování“ v on-line světě

Vývoj datové kontroly aneb o „bonzování“ v on-line světě

Další daňová sezóna je skoro za námi, a v rámci nějakého zhodnocení jsem si všimla trendu, který stojí za připomenutí. Klienti…

Michal Hejný: Otevřeně o podnikání a účetnictví

Michal Hejný: Otevřeně o podnikání a účetnictví

(*poznámka od Ivy: Než se pustíte do dalšího čtení, dovolte mi uvést text do souvislostí. Jednou za čas prosíme naše…

Autor blogu

Ing. Iva Strachotová, DiS.

Diplomovaná specialistka v oboru daně a účetnictví se specializací finanční a projektový management a jeho aplikace v malých a středních podnicích.

Chcete se se mnou spojit? Napište mi na ekonom@ekonomprolidi.cz.