Ekonomické poradenství

Získejte kontrolu nad financemi, protože jen tak zajistíte optimální růst vaší firmy. Pomůžeme vám zvolit správné ceny, odhalit úspory a snížit náklady. Pochopíte, jak pracovat s ekonomickými daty pro váš obchodní úspěch.

Potřebuji vůbec ekonoma? Finance si řídím sám

Finanční řízení neznamená nic jiného než přemýšlení o nákladech, výnosech a pohybech peněz. Prodávám za adekvátní ceny? Nekupuji zbytečně drahé služby od dodavatelů? Mám dostatek peněz na příští měsíce? Do řízení financí se lze snadno zamotat a přehlédnout důležitá data a výdaje, které vám snižují tržby a zisk.

Ekonom vám poradí, jak financovat investice, sledovat peněžní toky každý měsíc nebo zvolit správné ceny. Díky tomu získáte více zákazníků, nižší náklady a budete vědět, že nad penězi máte kontrolu.

Pro drobné podnikatele i malé firmy

Služby ekonoma jsou tu pro každého, kdo chce mít jistotu ve svých financích. Nabízíme jednotlivé aktivity, ale také komplexní řešení spojené s vedením účetnictví a daňovou evidencí. Jsme partnery se zájmem o finanční zdraví vaší firmy.

Mezi práce ekonoma patří

 • Finanční řízení
  Přemýšlení o vztazích mezi čísly a jejich dopadu na vaši firmu a zisk.
 • Sledování peněžních toků
  Kontrola výdajů, příjmů pro schopnost platit závazky a mzdy včas a bez sankcí.
 • Aktivní evidence pohledávek
  Kontrola zaplacených i nezaplacených faktur. Urgování a pomoc s vymáháním.
 • Plánování investic
  Spolupráce na výběru nejvýhodnější nabídky a způsobu financování nákupu nového majetku. Ve vztahu k účetnictví, daním a návaznosti na finanční toky a dlouhodobou finanční situaci firmy.
 • Stanovení adekvátních cen
  Zpracování formulářů pro výpočet správných cen jednotlivých produktů.
 • Výkazy a evidenci nákladů a příjmů
  Pravidelné zasílání výkazů a informací o výši pohledávek nebo pohybu skladových zásob.
 • Návrh úsporných systémů
  Odstranění duplikujících se procesů a prací, které zvyšují náklady a zatěžují fungování firmy.
 • Snížení daňové zátěže
  Změny v evidenci majetku, postupů uplatnění nákladů nebo formulace smluv.
 • Poradenství a vzdělání
  Předání znalostí finančního manažera pro vlastní správu financí bez potřeby závislosti na ekonomovi.
 • Kontrola organizační struktury a zaměstnanecké politiky
  Řízení nákladů na mzdy podle legislativy a hledání úspor bez dopadu na spokojenost zaměstnanců.

Zavádění změn provádíme s citem a ohledem na všechny členy vašeho týmu. Nikdo nesmí mít pocit, že přestává být užitečný. Pamatujeme na to, že podnikání stojí na lidech.

Kolik stojí hodina práce ekonoma? Příklady prací a cen

Analýza přechodu na DPH

Klient v průběhu roku zjistil, že zřejmě překročí obrat 1 000 000 Kč a stane se plátcem DPH. Žádal o konzultaci, co to pro něj znamená. Vytvořili jsme model pro odvod DPH, díky kterému mohl snadno stanovit cenovou politiku. Zároveň jsme také upozornili na možné úspory u nákladových položek a upravili termíny a způsob komunikace s paní účetní.

Cena: 1.000 Kč/hod (rozsah 3 hodiny)

Konzultace pro finančního manažera

Klientem se stal finanční manažer malé společnosti. Chtěl si ověřit správnost svého postupu v otázkách nově zaváděného reportingu. Spolu s klientem jsme nastavili analytickou část účetní osnovy pro lepší korespondenci s interními reporty a jejich část nahradili daty přímo z účetního programu. Odstranili jsme duplicitní práce a zařadili výuku základů podvojného účetnictví. S klientem spolupracujeme dlouhodobě v pravidelných krátkých konzultacích dílčích problémů společnosti.

Cena: 1.000 Kč/hod (rozsah 1 – 2krát měsíčně po 2 hodinách)

Mzdová a motivační politika

Klient zaměstnává své pracovníky snad na všechny existující způsoby. Zaměstnance na plné i částečné úvazky, externí pracovníky, brigádníky (studenty a ženy na mateřské dovolené). Obrátil se na nás s prosbou o kontrolu těchto pracovněprávních vztahů ve smyslu finančních odměn a jejich výhodnosti z hlediska zaměstnanců i zaměstnavatele. Provedli jsme daňovou optimalizaci pro některé pracovníky (správné uplatnění zákonných daňových úspor), změnili některé pracovní smlouvy a vytvořili úsporu řádově 60 000 Kč úpravou systému benefitů a odměn (aniž by to mělo vliv na výši reálných odměn pro pracovníky).

Cena: 1.000 Kč/hod (rozsah 2 schůzky po 3 hodinách)

Poznámka: ceny stanovujeme podle obtížnosti a rozsahu úkolů. Na cenu má vliv množství dokladů, náročnost účetních operací, délka přípravy u výuky nebo doprava za klientem.

Nejste si ve financích svého podnikání jistí?
Kontaktujte nás. Bezplatně vám poradíme.

Doplňkové služby pro podnikatele

Administrativní činnost

Zajistíme pro vás také administrativu a papírování, které není mezi podnikateli oblíbené. Díky zkušenostem a praxí se v nich dokážeme rychle zorientovat a navrhnout nejsnadnější řešení a provedení.

Vyřešíme za vás

 • Zpracování standardních provozních a zaměstnaneckých smluv.
 • Podnikové směrnice, interní přehledy a tabulky.
 • Statistiky vašich prodejů či obchodních kontaktů.
 • Žádosti pro úřady
 • Registrace a změny v údajích bank a pojišťoven
 • Žádosti a přihlášky na dotace či do veřejných zakázek
 • Běžnou i nestandardní administrativu.

Hledání nových zaměstnanců

Pomůžeme vám při organizaci pohovorů. Zadáme za vás inzerát, pročteme životopisy nebo zpracujeme hlášení volného místa na úřadu práce. Vy dostanete pouze seznam výběru kandidátů a termín pohovorů.

Nejsme pracovní agentura, nejsme personalisté. Ale víme, že hledat pracovníka vyžaduje čas a energii, kterou podnikatel může daleko efektivněji zužitkovat při vydělávání peněz. Budeme s vámi spolupracovat na dlouhodobém hledání výjimečných zaměstnanců.