Kooperativa zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativa zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativu jako pojišťovnu známe nejspíš všichni, ať už z doslechu, nebo u ní můžeme mít sjednané pojištění. Pro zaměstnavatele ale „Kooperativa“ představuje především čtvrtletní povinnost odvádět zákonné pojištění za své zaměstnance. V textu se podíváme na Kooperativu trochu podrobněji.

Něco málo o Kooperativě

Pojišťovna Kooperativa vznikla v roce 1991 a stala se první komerční pojišťovnou v tehdejší Československé republice. Dnes poskytuje standartní druhy pojištění pro necelých 2,5 milionů klientů a zaměstnává přes 4 tisíce zaměstnanců. Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group (VIG). Koncern tvoří kolem 50 společností ve 25 zemích Evropy.

Kooperativa se velmi intenzivně věnuje sponzoringu dlouhodobých projektů v oblasti sportu a kultury. Asi nikoho nepřekvapí, že logo Kooperativy je vidět v golfových resortech, v lyžařských areálech nebo na cyklistických závodech. Kooperativa podporuje také festival Hrady CZ nebo Signal Festival. Daleko zajímavější a možná i virálně zajímavější jsou ale projekty prevence, jako je Drivecamp Sosnová. A jako třešničku na dortu připomínáme zelené mosty s vtipným textem parodujícím česká přísloví. Kampaň za bezpečnější silniční provoz je živá dodnes.

Kooperativa nabízí různé typy pojištění. Kromě úrazového pojištění, pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a dalších méně typických pojistek, jako jediná pojišťovna v České republice zajišťuje také zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, na které se dnes zaměříme.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jestli jste zaměstnavatel a zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance, jste ze zákona povinni platit pojištění, ze kterého bude uhrazena vašemu zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání.

Zaměstnanec je jakýkoliv pracovník, se kterým uzavřete pracovně-právní vztah na základě:

  • Pracovní smlouvy (hlavní pracovní poměr včetně zkrácených pracovních úvazků)
  • Dohody o pracovní činnosti
  • Dohody o provedení práce

Registrace je dostupná přímo na stránkách Kooperativy ZDE. Pojištění je dané ze zákona, a jde tedy skutečně o registraci, nikoliv o smluvní vztah na základě smlouvy. Pojištění vzniká automaticky dnem uzavření prvního pracovního vztahu, a tuto skutečnost jste povinni bez zbytečného odkladu nahlásit pojišťovně právě formou registrace. To, že tuto informaci nenahlásíte neznamená, že nejste pojištěni (a nevzniká vám z pojištění dluh).

Kolik stojí pojištění

To, kolik na pojištění platíte, závisí na typu pracovních vztahů, které ve firmě máte, a na výši mezd, které zaměstnanci dostávají.

Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti
V případě, že máte zaměstnance pouze na DPP/DPČ, u kterých nevznikla povinnost účasti na sociálním a zdravotním pojištění (typicky do 10 tis u DPP), hradíte čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč. Pokud všichni splňují podmínky, stejnou částku hradíte bez ohledu na počet zaměstnanců. Jakmile ale byť jediný zaměstnanec na DPP/DPČ překročí limit, a vznikne povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění, musí být prováděn výpočet podle základu a stovka vám už stačit nebude.  

Hlavní pracovní poměr
Pojistné si vypočítává zaměstnavatel sám
. Základem výpočtu je zjistit sazbu pro převažující činnost zaměstnavatele určenou podle čísla CZ-NACE. Tato sazba se použije k výpočtu: sazba x základ pro výpočet pojistného, kde základ pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí za všechny zaměstnance.

Minimální výše pojistného za kalendářní čtvrtletí činí 100 Kč. I když by zaměstnavatel nevykázal žádný vyměřovací základ, ale měl stále zaměstnance ve stavu, bude pojistné odvádět. Naopak pojištění se nevztahuje na výkon člena dozorčí rady, správní rady, společníky apod.

Při nezaplacení pojistného řádně a včas se zvyšuje pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

Kdy se hradí pojistné

Pojistné se hradí za kalendářní čtvrtletí do konce prvního měsíce daného čtvrtletí. Termíny splatnosti zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele:

  • za I. čtvrtletí do 31. 1.,
  • za II. čtvrtletí do 30. 4.,
  • za III. čtvrtletí do 31. 7. a
  • za IV. čtvrtletí do 31. 10.

Pokud zaměstnavatel zaměstnal prvního zaměstnance v průběhu čtvrtletí, to znamená, že neměl za předchozí čtvrtletí žádného zaměstnance, zaplatí pojistné zpětně do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí, přičemž využije údaje pro výpočet daného čtvrtletí.

Přeloženo do lidské řeči: platíte dopředu za kvartál, vždy první měsíc daného kvartálu, ale podle údajů z minulého kvartálu. Pokud nemáte údaje (protože jste minulý kvartál ještě nikoho nezaměstnávali), tak to zaplatíte až další čtvrtletí zpětně. První kvartál, kdy máte zaměstnance jakoby nehradíte, druhý kvartál hradíte dvakrát, a pak už v běžném rytmu každý první měsíc kvartálu.

Kam se hradí pojistné

Platné údaje pro platbu jsou:

  • bankovní účet: 40002-50404011/0100
  • variabilní symbol: IČ zaměstnavatele, popřípadě přidělené číslo ČSSZ u zahraničního zaměstnavatele

Jak nahlásit pracovní úraz?

Zákonné pojištění slouží primárně k pokrytí pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnavatel vznik uvedených událostí hlásí pomocí formuláře pro Hlášení pojistné události nebo Záznamem o úrazu. Formuláře jsou opět snadno dostupné na stránkách Kooperativy a odesílají se klasicky datovou schránkou (n6tetn3) nebo na mail podatelna@koop.cz. Kooperativa by Vás měla informovat o dalším postupu. Obvykle následuje dodání další potřebné dokumentace, připravte se na to.

Po nahlášení škody dostanete číslo pojistné události, hlášení o vzniklé škodě, a po prošetření zašle Kooperativa vám i poškozenému zaměstnanci vyrozumění o výši plnění, které Kooperativa vyplatí. To vše by mělo, pokud máte vše v pořádku, proběhnout během pár dnů. Většina událostí je uzavřena do 3 měsíců od nahlášení.

Bohužel, existují i případy složitější, kdy se v důsledku úmrtí zaměstnance řeší také náhrady za ztrátu výdělku pro pozůstalé, případně výživa pozůstalých. V takových případech je dobré se obrnit trpělivostí, pojišťovna bude vše prošetřovat.

Shrnutí

Zákonné pojištění zaměstnanců existuje dokonce i v případě, že ho zaměstnavatel nesjednal (dokonce i když ho neuhradil), a chrání zaměstnance v případě vzniku pracovních úrazů či vzniku nemoci z povolání. Pojištění se hradí čtvrtletně v minimální výši 100,- Kč a dále podle výše mezd zaměstnanců (podle vyměřovacích základů za předchozí čtvrtletí, abychom byli přesní). Nahlášení pojistné události probíhá přes formuláře dostupné na webu Kooperativy. Pojistná událost je uzavřena a vyplacena obvykle do 3 měsíců od nahlášení.

Zdroje:

https://www.koop.cz/

https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

https://www.koop.cz/navody-a-dokumenty/nejcastejsi-dotazy/reseni-skod/u-zakonneho-pojisteni-zamestnavatele/jak-postupovat

https://www.koop.cz/ver/1624441461000/file/edee/dokumenty/formulare/formulare-k-zakonnemu-pojisteni-zamestnavatelu/prevodnik-OKEC-na-CZNACE.pdf

Líbí se vám naše články? Sledujte nás na našem InstagramuFacebooku nebo LinkedIn.
Chcete se zeptat? Napište nám přes kontaktní formulář, nebo položte svůj dotaz do naší poradny pro podnikatele.

Přečtěte si také

Nákupy z Číny pod (daňovou) lupou

Nákupy z Číny pod (daňovou) lupou

Čína je jako jeden z největších exportérů na světě známá především levným zbožím a širokým sortimentem. V dnešní době už…

Kooperativa zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativa zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativu jako pojišťovnu známe nejspíš všichni, ať už z doslechu, nebo u ní můžeme mít sjednané pojištění. Pro zaměstnavatele ale „Kooperativa“…

(Nejen) finanční plánování

(Nejen) finanční plánování

Nadpis by úspěšně vyděsil (a následně odradil od čtení) i mě, takže si pojďme narovinu říci, že se nebudeme bavit…

Autor blogu

Ing. Iva Strachotová, DiS.

Diplomovaná specialistka v oboru daně a účetnictví se specializací finanční a projektový management a jeho aplikace v malých a středních podnicích.

Chcete se se mnou spojit? Napište mi na ekonom@ekonomprolidi.cz.