Dohody o provedení práce od 01.07.2024 a následně od 01.01.2025

Dohody o provedení práce od 01.07.2024 a následně od 01.01.2025

Ještě si musíme počkat na konečné vyjádření poslanecké sněmovny, zda bude toto konečné znění novely, nebo jestli k němu nepřihodí další byrokracii. Je ale velmi pravděpodobné, že základní body novely se nezmění.

Čeká nás totiž ohlašování všech brigádníků na ČSSZ, kteří jsou zaměstnáni na dohody o provedení práce (dále v textu také jen DPP). Pozor, bude se opravdu jednat pouze o DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE. Dohody o pracovní činnosti se zatím žádné velké změny nečekají.

Cílem této právní úpravy je dodržení původního účelu dohod o provedení práce. Ty mají sloužit pouze jako příležitostný a doplňkový příjem. Dohody jsou v poslední době totiž často využívány jako jediný pravidelný zdroj příjmu zaměstnanců, a to i u více zaměstnavatelů najednou, přičemž z těchto DPP neplatí žádné pojistné odvody. V některých případech tak zaměstnanci neodvádí do systému doslova ani korunu i přes to, že jejich čisté příjmy dosahují mnohdy i několik desítek tisíc korun.

Změny platné od 01. 07. 2024

Od 01. 07. 2024 se budou muset přihlásit do registru zaměstnavatelů na sociální správu všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají na DPP. Budete na to mít 30 dní – tedy do 30. 07. 2024.

Zároveň se od 01. 07. 2024 bude zavádět evidence všech zaměstnanců pracujících na DPP. Zaměstnavatel bude mít povinnost sdělovat každý měsíc seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmů. Bude k tomu sloužit nový tiskopis VPDPP (Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce). Tento výkaz je důležité poslat vždy do 20. dne následujícího měsíce (za měsíc červenec do 20. 08. 2024). Pozor, i když bude příjem zaměstnance na DPP nulový, musí se výkaz podat!

Aby toho papírování nebylo málo, bude se muset zároveň s výkazem VPDPP podávat i nulový přehled o měsíční výši pojistného. Pokud máte zaměstnance na hlavní pracovní poměr, tak se pro vás nic nezmění, protože tento přehled každý měsíc zpracováváte tak jako tak.

Údaje pro registraci DPP

Doteď jste u zaměstnanců na DPP, jejichž výplata nepřesáhla deset tisíc korun, nepotřebovali tolik informací. Nebyl k tomu důvod. Informace, které jste dříve nesledovali, jsme zvýraznily:

 • Jméno a příjmení zaměstnance + pohlaví
 • Rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno – cizinci)
 • Název zdravotní pojišťovny zaměstnance
 • Státní občanství a místo narození zaměstnance
 • Datum nástupu zaměstnance do zaměstnání
 • Datum ukončení pracovního poměru zaměstnance
 • Výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc bylo zúčtováno

Doporučujeme se na to připravit a údaje si vyžádat s dostatečným předstihem.

Změny od 01.01.2025

Nově již nebudou limity pro vznik povinnosti hradit z DPP a DPČ sociální a zdravotní pojištění fixní. Limity se budou odvíjet od výše průměrné hrubé mzdy („PM“) pro daný rok. Pro DPP to bude 25 % z PM, pro DPČ to bude 10 % z PM.

DPP se rozdělí na dvě formy, na OZNÁMENÉ a NEOZNÁMENÉ

Oznámená dohoda

 • Bude mít limit již zmíněných 25 % z PM – v roce 2025 to bude pravděpodobně 11 tis Kč.
 • Tento limit se zachová pouze pro jednoho zaměstnavatele, který si jej „rezervuje“ u ČSSZ. Prostě se na začátku roku podá žádost na ČSSZ o oznámení dohody. Bude to taková skvělá soutěž, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
 • Při překročení limitu budete postupovat klasicky jako doposud. Při dosažení příjmu 11 tis Kč (pro rok 2025) budou povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Neoznámená dohoda

 • Bude mít limit 10 % z PM – v roce 2025 pravděpodobně 4,5 tis Kč
 • Tento limit bude platit pro zaměstnance, který má dohody u více zaměstnavatelů, a bohužel už si daného pracovníka stihl „zarezervovat“ jin zaměstnavatel.

Perlou celého procesu zůstává, jak se zaměstnavatel dozví, zda je jím nahlášená dohoda oznámená nebo neoznámená. Odpověď vás jistě naplní důvěrou. Po zaslání oznámení o existenci DPP (ještě se neví, jak bude oznámení vypadat, ale je již známo, že bude dostupné v XML) vám může a nemusí přijít od Sociální správy reakce. Pokud reakce nepřijde, je zaměstnanec na oznámené dohodě u vás. Pokud Sociální správa oznámení zamítne, znamená to, že už má zaměstnanec oznámenou dohodu u jiného zaměstnavatele.

V praxi tedy bude stačit jeden zaměstnavatel, který ukončí se zaměstnancem dohodu, avšak neohlásí tuto změnu (a nadále bude posílat jen nulový výkaz), a zaměstnanec má s nižšími limity a případnými odvody smůlu. 

TIP pro odměny z neoznámených DPP do limitu

V případě neoznámených dohod (tedy druhá a případné další DPP), kde odměna bude do limitu (4,5 tis pro rok 2025), doporučujeme přechod z dohody o provedení práce (DPP) na dohodu o provedení činnosti (DPČ). V případě DPČ do limitu totiž není třeba nikam nic hlásit.

Shrnutí změn

Změny platné od 1. 7.8 2024 do 31. 12. 2024:

 • Pro DPČ se zatím prakticky nic nemění – nemusí se nikam hlásit, limit je stále 4 tis Kč
 • Pro DPP:
  • Limity zůstávají zatím stejné – do 10 tis se neodvádí žádné pojistné
  • Zaměstnavatelé s brigádníky na DPP se budou muset registrovat na ČSSZ
  • Každý měsíc se bude muset podat výkaz o příjmech každého brigádníka na DPP + přehled o výši pojistného

Změny platné od 1.1.2025:

 • Pro DPČ se zavádí nově klouzavý limit, který bude 10 % z průměrné hrubé mzdy
 • Pro DPP:
  • budou se rozlišovat dva typy dohod – oznámená (první zaměstnavatel, 25 % z PM) a neoznámená (další zaměstnavatelé, 10 % z PM)

Slovo závěrem

Ač je z textu patrné, že praktická část připravovaných změn je občas lehce komická, ráda bych zdůraznila, že dohody byly bohužel dlouhodobě na trhu práce zneužívány. V prostředí, kde společnost s ručením omezeným založíte doslova za jedinou korunu, bylo množství vyplácených dohod prakticky nekonečné. Dohody tak bohužel nezřídka sloužily k obcházení zákona na úrovni, a nebojím se to tak nazvat, daňových úniků. Pakliže existují obory, kde je běžné dosahovat příjmů ve výši padesát, šedesát, a někdy i více desítek tisíc, a neodvádět do systému, ze kterého čerpají naši rodiče v důchodovém věku, ženy na mateřské, a vlastně i naše děti, nepovažuji za správné.

Řešení, a změny, které v tomto směru byly zavedeny nejsou dokonalé, ale doufáme, že povedou k postižení problému, který nad-užívání dohod opravdu přinášelo.

Na dnešním článku se významně podílela Simona Věříšová, a já za zpracování informací velmi děkuji.

Líbí se vám naše články? Sledujte nás na našem InstagramuFacebooku nebo LinkedIn.
Chcete se zeptat? Napište nám přes kontaktní formulář, nebo položte svůj dotaz do naší poradny pro podnikatele.

Přečtěte si také

Kooperativa zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativa zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativu jako pojišťovnu známe nejspíš všichni, ať už z doslechu, nebo u ní můžeme mít sjednané pojištění. Pro zaměstnavatele ale „Kooperativa“…

(Nejen) finanční plánování

(Nejen) finanční plánování

Nadpis by úspěšně vyděsil (a následně odradil od čtení) i mě, takže si pojďme narovinu říci, že se nebudeme bavit…

Dohody o provedení práce od 01.07.2024 a následně od 01.01.2025

Dohody o provedení práce od 01.07.2024 a následně od 01.01.2025

Ještě si musíme počkat na konečné vyjádření poslanecké sněmovny, zda bude toto konečné znění novely, nebo jestli k němu nepřihodí další…

Autor blogu

Ing. Iva Strachotová, DiS.

Diplomovaná specialistka v oboru daně a účetnictví se specializací finanční a projektový management a jeho aplikace v malých a středních podnicích.

Chcete se se mnou spojit? Napište mi na ekonom@ekonomprolidi.cz.