Daňové výhody pro studenty a studující zaměstnance

Daňové výhody pro studenty a studující zaměstnance

Studenti základních a středních škol se o vlastní daně zajímat ještě zpravidla nemusí. Ale pojďme se podívat na pracující studenty a studující zaměstnance. Právě ti často zapomínají na možnost snížení své daňové povinnosti a neuplatňují všechny studentské výhody.

Základní slevy na dani

Každý člověk, který má zdanitelné příjmy, má nárok na uplatnění slevy „na poplatníka“. Tato sleva činí 24.840 Kč ročně a lze ji uplatňovat i v měsíční výši 2.070 Kč. Na tuto slevu má nárok každá osoba, které vzniknou zdanitelné příjmy bez ohledu na to, zda jsou z některé z forem pracovněprávních vztahů, z pronájmu, z podnikání… Výhodou této slevy také je, že v ročním daňovém přiznání máte vždy nárok uplatnit celou roční slevu i kdybyste pracovali jen jediný měsíc v roce.

Kromě slevy na poplatníka student může uplatnit základní roční slevu na dani „na studenta“, která činí 4.020 Kč. Podmínkou pro uplatnění této slevy je soustavná příprava na budoucí povolání a věková hranice 26 let (28 let v případě prezenční formy studia v doktorandském programu). Slevu lze uplatňovat měsíčně za každý měsíc, kdy byly splněny podmínky uvedené v §35ba (1) f Zákona o daních z příjmů. To znamená, že student si může uplatnit slevu 335 Kč za každý takový měsíc.

Jestliže student neuplatní slevu na studenta měsíčně, je možné v ročním daňovém přiznání uznat slevu za všechny měsíce studia a tuto slevu tak započíst proti dani vypočtené i z příjmů za měsíce, ve kterých daná osoba studentem nebyla.

Ještě je nutné zdůraznit, že jde o slevu na dani, která nevytváří daňový bonus. Stejně jako u slevy „na poplatníka“ je tedy možné využít ji maximálně do výše vzniklé daňové povinnosti.

Slevu na studenta smí student uplatnit bez ohledu na to, jestli jeho rodič použije ve svém přiznání slevu na dítě. Obdobně pak může slevu na vlastní dítě využít sám student. Jste-li studentem a ve společné domácnosti s vámi žije vámi vyživované dítě, můžete si uplatnit slevu na dítě. Tato sleva má navíc účinek tzv. daňového bonusu. Pokud tedy bude vámi vypočtená daňová povinnost po uplatnění slevy na poplatníka a na studenta nižší než sleva na dítě, stát vám daně vrátí. A to i v případě, že jste žádné zálohy na daň v průběhu roku neplatili!

Jak je definována soustavná příprava na budoucí povolání?

Jak jsme si již řekli v předchozí části, pro uplatnění slevy na studenta je rozhodující, zda splňujete podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání a věkovou hranici 26 let (28 let v případě prezenční formy studia v doktorandském programu).

Podle §12 odst. 1, písm. a (Zákon o státní sociální podpoře) je soustavná příprava dítěte na budoucí povolání definována jako:

 • denní studium na středních škodách, přičemž za střední školu je považována i konzervatoř nebo vyšší odborná škola
 • prezenční i dálkové studium na vysokých školách v ČR (i za trvání pracovního poměru)
 • pro oba případy, tedy pro SŠ i VŠ platí, že studium nesmí probíhat za trvání služebního poměru a student nesmí být vojákem z povolání
 • teoretická a praktická příprava pro zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením (§12 odst. 1, písm. b Zákonu o státní sociální podpoře)
 • studium na zahraničních školách nebo v zahraničním vysokoškolském programu uskutečňovaném na území ČR, při splnění podmínek daných zákonem

Z toho vyplývá, že zaměstnanec, který se rozhodne rozšířit si vzdělání studiem na vysoké škole, splňuje definici soustavné přípravy na budoucí povolání a je tedy studentem se všemi dostupnými výhodami.

Než se ale dostaneme k výčtu studentských výhod, pojďme probrat jednotlivé typy studií.

Studium střední školy

Studiem na střední škole se rozumí studium na středních školách, konzervatořích a na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti. Při prezenční formě je běžné, že si studenti přivydělávají na tzv. „dohody“ – dohodu o provedení práce (často jen DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

I přes splnění základních podmínek však existují případy, ve kterých nárok na slevu zaniká. Smůlu tedy má:

 • student, který studuje střední školu v jiné formě než v denní (tzn. studuje ji ve formě dálkové, distanční, večerní, kombinované)
 • student střední školy, který je v době studia výdělečné činný (vzniká mu účast na nemocenském pojištění – tedy kromě dohod)
 • student střední školy, který má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci
 • student jakékoliv školy, který je ve služebním poměru

Mezi další důležité informace o studiu na střední škole patří i fakt, že studium začíná prvním dnem školního roku prvního ročníku, a zatímco letní prázdniny v průběhu studia se do doby studia započítávají, doba školních prázdnin navazující na ukončení studia do soustavné přípravy na budoucí povolání patří jen v případě, že:

 • student nevykonával po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle §10 (podmínky pro výdělečnou činnost podle §10 Zákona o soc. podpoře – bylo účastno nemocenského pojištění v ČR, OSVČ – podle pravidel důchodového pojištění, nebo vykonává činnost v zahraničí za účelem dosažení zisku)
 • student neměl po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci
 • na sebe výdělečná činnost a nárok na podporu/rekvalifikaci v jeden měsíc vzájemně nenavazují tak, že trvají celý kalendářní měsíc
 • poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní nebo náhradní služby nebo za trvání služebního poměru

V lidské řeči. Pokud chcete zůstat studentem i po dobu prázdnin, pak nesmíte pracovat, účastnit se rekvalifikace, nebo pobírat podporu po dobu celého měsíce. Tato omezení však neplatí v případě, že se stanete studentem VŠ v kalendářním roce, v němž jste ukončili soustavné přípravu na SŠ – tedy v případě, že VŠ přímo navazuje na studium SŠ. Nezapomeňte, že podmínka služebního poměru stále trvá. Tzn. jakmile vstoupíte do služebního poměru, přestáváte být studentem.

Z výše uvedeného také plyne, že být studentem ve smyslu legislativy platné pro daně a odvody sociálního a zdravotního pojištění vlastně není možné při zaměstnání jakoukoliv jinou formou než DPP, kde nevznikne povinnost k účasti na nemocenském pojištění (mzda není vyšší než 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele). Vytvořit podmínky k tomu, aby zaměstnanec dostudoval střední školu za využití studentských výhod tedy, bohužel, nelze. Jiné je to však u vysoké školy.

Student vysoké školy

Největším bonusem VŠ je kromě večírků, nových známostí a znalostí, a celkově návratu do mladých let to, že studiem na VŠ se rozumí studium denní i dálkové. Tedy je možné poměrně snadno kombinovat zaměstnání a statut studenta.

Studiem na VŠ se rozumí studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu a začíná dnem, kdy se student stal studentem VŠ a končí dnem, kdy student studium ukončí. Do doby studia se počítá také:

 • kalendářní měsíc, v němž student ukončil řádně studium na VŠ a dále kalendářní měsíc následující, pokud student nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost (tedy podobně jako u SŠ)
 • doba od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se student stal studentem téže nebo jiné VŠ, pokud studium bezprostředně navazuje na ukončené studium, nejdéle však do 3 kalendářních měsíců následujících po ukončení studia na VŠ
 • doba přerušení studia na VŠ, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená

Během celého studia si může student uplatňovat slevu na dani na poplatníka a zároveň slevu na studenta. Další studentské výhody a bonusy

O slevě na studenta a daňových výhodách je toho napsáno hodně. Pokud jste studující zaměstnanec a do školy se vracíte po letech, nezapomeňte, že být studentem přináší mnoho dalších výhod. A troufám si říct, že nejsou vůbec nezajímavé.

Jako student a držitel ISIC karty máte totiž nárok na následující:

 • za poplatek na potvrzení tzv. žákovské karty poskytnutá sleva 45% na dopravu mezi trvalým bydlištěm a místem studia bez ohledu na to, zda jde o autobus či vlak
 • sleva na jízdné ve vlacích Regiojet 10% a autobusech společnosti Student Agency 15%
 • slevu na jízdném poskytují také dopravní podniky jednotlivých měst a to vč. Prahy, kde sleva činí více než 50% z jízdného při nákupu čtvrtletní lítačky
 • slevy na vstupenky do kina Cinestar a CinemaCity
 • slevy v síti společnosti McDonald’s, Subway, BurgerKing nebo KFC
 • majitelé ISIC karty mají slevy na nákup v síti knihkupectví Neoluxor, Kanzelsberger
 • slevy na vstupném do ZOO
 • slevy na oblečení a outdoorové vybavení poskytuje také například Hudy, Rockpoint, Hervis či Sportisimo
 • na oblečení můžete uplatnit slevy v obchodech Lewis nebo, a to potěší dámy, také Triumph
 • se společností ISIC spolupracují i některé internetové obchody jako kasa.cz nebo alza.cz
 • zvýhodněné vstupné na další kulturní, sportovní či zábavní akce (typicky divadla, bazény a tělocvičny, sportoviště, koncerty apod.)

Nezapomínejte na to, že jste student a využívejte vaší studentské slevy v běžném životě. Vzdělání ani ušetřené peníze se totiž nikdy neztratí.

Líbí se vám naše články? Sledujte nás na našem InstagramuFacebooku nebo LinkedIn.
Chcete se zeptat? Napište nám přes kontaktní formulář, nebo položte svůj dotaz do naší poradny pro podnikatele.

Přečtěte si také

Jak probíhá konzultace s Ivou?

Jak probíhá konzultace s Ivou?

Konzultace zdarma, kterou nabízíme na našem webu, v minulosti pomohla desítkám malých a začínajících podnikatelů. Většina z nich končila náš rozhovor poděkováním…

Vývoj datové kontroly aneb o „bonzování“ v on-line světě

Vývoj datové kontroly aneb o „bonzování“ v on-line světě

Další daňová sezóna je skoro za námi, a v rámci nějakého zhodnocení jsem si všimla trendu, který stojí za připomenutí. Klienti…

Michal Hejný: Otevřeně o podnikání a účetnictví

Michal Hejný: Otevřeně o podnikání a účetnictví

(*poznámka od Ivy: Než se pustíte do dalšího čtení, dovolte mi uvést text do souvislostí. Jednou za čas prosíme naše…

Autor blogu

Ing. Iva Strachotová, DiS.

Diplomovaná specialistka v oboru daně a účetnictví se specializací finanční a projektový management a jeho aplikace v malých a středních podnicích.

Chcete se se mnou spojit? Napište mi na ekonom@ekonomprolidi.cz.